Zahrady uměleckých nástrojů / Alotof – A laboratory on the open fields

  V letech 2013 – 2014 chceme v rámci projektu ALOTOF prozkoumat prostor zahrady coby místo pro práci umělců v městském a venkovském kontextu, založení venkovní umělecké laboratoře a vývoj různých „praktických“ a zároveň „uměleckých“ zahradnických nástrojů, využívajících přírodní procesy a energie. Chceme také kriticky reflektovat historii zahrad a jejich použití umělci, stejně jako zahrad coby socio-politického prostoru.

  Na projektu ALOTOF [A Laboratory On The Open Fields] spolupracují čtyři partneři: OKNO (be), ECOS (fr), Nadine vzw (be) a Yo-Yo, a řada přidružených partnerů z celé Evropy (partnerskými organizacemi Yo-yo jsou Periférne Centrá (sk), Fundacja Transformacja (pl), SosemArt (hu) a Komunikační prostor Školská 28 (cz).

  Jsme inspirováni představou venkova jakožto zahrady („země musí být obdělávána tak, jakoby to byla zahrada“, napsal sociální ekolog Murray Bookchin).

  Zahrada uměleckých nástrojů bude součástí vznikajícího prostoru KRA – Kravín Rural Arts v Hranicích u Malče na Vysočině. Rádi bychom založili venkovní laboratoř na zarostlém kusu zahrady. Jeho část bude ponechaná divočině, další by se měla proměnit v otevřeně přístupný prostor, využitelný pro rozmanité aktivity na pomezí ekologie a umění (monitorování včelstev, experimenty se solární a větrnou energií, monitorování kvality půdy a znečištění ovzduší). Zároveň by zahrada měla sloužit jako místo setkávání místních obyvatel, místo dílen a her pro děti, zastávka na cestě pro projíždějící, procházející, prolétávající a plazící se cyklisty, chodce, houbaře, včelaře, včely, mravenci, srny, ptáky, ještěrky a hady.

  PLÁNOVANÉ AKTIVITY

  2013

  Na jaře chceme společně s Gertem Aertsenem (Okno) postavit na zahradě skleník dle modulárních OpenStructures principů (znovupoužitelné, recyklovatelné).

  Na začátku července se uskuteční SOLARkra v Hranicích.

  PERMAkulturní výzvu uspořádá Fundacja Transformacja v září 2013 v polském Widzewu nedaleko Łódźe.

  2014

  Na jaře 2014 uspořádá slovenské sdružení Periférne Centrá dílnu Fruits of Art v Dúbravici u Banské Bystrice, věnující se intervencím ve starých sadech. SosemArt bude sdílet a recyklovat v zahradě v maďarské Ozoře na jihu od Budapešti.

  V pozdním létě 2014 se uskuteční akce Posedy – lovci a zvířecí stezky v Hranicích u Malče. Bude navazovat na procházky po Libické stezce, zahrnující přednášky a umělecké intervence, které proběhly v letech 2011 a 2012. Zaměříme se na témata lovu a lovectví prostřednictvím uměleckých intervencí. Několik umělců bude mít možnost v průběhu roku strávit krátkodobé rezidence v KRA a vytvořit instalace na posedech v okolí. Umělci by měli kriticky reflektovat zvyky, rituály a tradice lovectví, architekturu staveb posedů i fakt, že česká myslivost se v roce 2012 dostala na seznam národního nehmotného kulturního dědictví. Plánujeme také postavit posed pro umělce.

  Větrná zahrada – pochodové kapely a zpívající draci zase avazuje na Festival pochodových kapel (2011), který byl poctou Sv. Hubertovi a inspiraci čerpal z loveckých fanfár. Dílna bude zaměřena na využití energie větru, její součástí bude výroba speciálních draků – inspirovaných modely čínských a kambodžských draků, stejně jako návrhem čtyřbokého draka od Alexandra Grahama Bella – a jejich ozvučení. Draci budou také opatřeni DIY kamerkami a budou tedy sloužit zároveň jako prostředek krajinné dokumentace.

  Včely ve městech – diskuse, výstava, dílny věnované městskému včelaření, uměleckým projektům využívajícím včely a hmyzím sociálním metaforám. Projekt byl vybrán do programu Komunikačního prostoru Školská 28 a skuteční se na podzim roku 2014.