Venkovské ráje?

  Festival o umění, kultuře a ekologii na venkově
  Diskuse, koncerty, medové koláče, procházka…

  FOTO, AUDIO a VIDEO DOKUMENTACE TU

  6. – 8. července 2012

  v Kravíně v Hranicích u Malče a v kostele Sv. Kunhuty na Polomu u Trhové Kamenice

  PÁTEK 6. 7. Venkovské ráje? (konference)

  Setkání uměleckých organizací a jednotlivců, působících ve venkovském kontextu, by mělo nabídnout nové pohledy na venkov coby útočiště a působiště umělců a představit projekty, které ve venkovském prostředí vznikají. Napůl ironický název naznačuje směr debaty, která chce mimo jiné zpochybnit zažité představy o životě na venkově.

  Akce volně navazuje na konferenci a výstavu Na jiné půdě (listopad 2011, Nová scéna v Praze), která se zabývala mimo jiné městským zahradničením a přírodními procesy v umění. Představí se iniciativy z oblasti Železných hor a okolí i některé mezinárodní.

  Diskuse se bude týkat také vztahu mezi městským a venkovským kontextem umění. Budeme zjišťovat, co se děje s bývalými zemědělskými usedlostmi, kiny, středisky, farnostmi či odsvěcenými kostely. Jaký smysl a význam měly venkovské umělecké aktivity v minulosti, a jak vypadají dnes? K jakým novým tématům působení mimo zavedená centra umění ponouká? A proč by vůbec měl být rurální prostor dobrým místem pro umění?

  Projekce krátkého filmu Dinner with Cows (Večeře s krávami, 2005) od sdružení Kultivator.

  PROGRAM

  Večer bude následovat koncert Georgy Bagdasarova na beton s filmovou projekcí Martina Čiháka a filmu Turksib, který zahájí program nově vznikajícího improvizovaného, občasného Letního kina Na beton. Projekce bude poctou kdysi plánované železniční trati, která měla vést nedalekou Malčí, ale jejíž stavba nebyla nikdy zahájena.

  SOBOTA 7. 7. Pečení s medem a výlet do Polomu

  Na dvoře starého kravína proběhne soutěž v pečení medových koláčů a dalších medových výrobků, otevřená pro všechny. Upečené dobroty bude hodnotit porota a na vítěze čekají samozřejmě hodnotné ceny. Připraveno bude malé občerstvení z místních zdrojů, výstavy a prezentace venkovských projektů.

  Odpoledne se společně vydáme na procházku se zastávkami na několika místech v okolí – devět kilometrů dlouhá trasa povede přes druhý nevyšší vrch Železných hor Spálavu. Po cestě se uskuteční přednášky historika Zdeňka Pehala o krajině a její historii, navštívíme také zanikou ves Hudeč. Na cestě proběhnou umělecké intervence (hra na ploty Pavla Havrdy aj.). Dojdeme ke kostelu sv. Kunhuty na Polomu, kde bude připraven další program ve spolupráci s občanským sdružením Polom – koncert kapely The Pololáníks, improvizace Petra Vrby a projekce dokumentárního filmu Malupien, Olšový Spas (2008) Martina Ryšavého. Také občerstvení, diskuse. Možnost přespání ve věži kostela či venku.

  DALŠÍ PROGRAM:

  V prostorách Kravína bude vystavena instalace Vítr – dokumentace festivalu pochodových kapel, který se uskutečnil v říjnu 2011 v Hranicích u Malče, dále fotografie venkovských center a materiály z projektu Bibliobox sdružení myvillages.org.

  Dílna recyklace s Jurajem Gáborem bude probíhat paralelně v pátek a v sobotu v Kravíně a okolí.

  Proběhne také prezentace připravované RurArtMapy s místy (nejen) venkovské kultury a umění (ve spolupráci s Artmap.cz).

  Praktické informace:

  Přespání bude možné na zahradě vedle Kravína ve vlastních stanech či pod širákem (není to kempovací místo, tudíž žádná teplá voda!). Informace o tom, jak se do Kravína dostat, naleznete ZDE (pozor na autobusové a vlakové spoje, v pátek je svátek).

  Festival je završením projektu RUB (Rural vs. Urban at the Border), na kterém Yo-yo v letech 2011 – 2012 spolupracuje s několika evropskými partnery.

  S podporou: European Cultural Foundation (ECF)