RurArtMap

RurArtMap je tématicky zaměřená mapa především nezávislých kulturních center, galerií, aktivit a ekologických organizací, které působí mimo hlavní městská centra a každé svým specifickým způsobem intervenuje do krajinných, městských a sociálních kontextů.

Cílem je vytvořit online informační portál s interaktivní mapou, prezentující venkovské umělecké iniciativy především ve střední Evropě. Bude se jednat o prostor pro prezentace organizací a projektů, platformu pro spolupráci a plánování aktivit, jejímž cílem je také získávání širšího povědomí a podpory pro aktivity odehrávající se v prostředí venkova. Portál bude v angličtině, s překlady do různých jazyků podle spolupracujících skupin a organizací.

Online portál umožní propojování mezi organizacemi, jejich prezentaci a publikování programu pro veřejnost. Budou zde také publikované články o venkovské kultuře a umění. Každoročně bude vydávaná tištěná verze mapy s programem pro letní měsíce – v roce 2013 vychází tištěná verze již podruhé (ke stažení RurArtMap2013).

2013

2012

Online verze mapy bude vznikat v průběhu roku 2013 a bude přístupná na: http://rurartmap.net/.

Pokud budete chtít umístit do této zatím provizorní mapy své rurální umělecké, ekologické či jiné kulturní aktivity, galerii či organizaci, napište nám prosím na info[at]yo-yo-yo.org a dostanete přístup k editování mapy.

Zobrazit místo RurArtMap na větší mapě

Společně vydává yo-yo & ArtMap

S podporou: European Cultural Foundation (ECF) a Mezinárodního visegradského fondu (IVF).