Posedy, lovci a zvířecí stezky

  VÝZVA PRO UMĚLCE KE STAŽENÍ TU

  POSEDY, LOVCI A ZVÍŘECÍ STEZKY

  Pro malý festival, který se uskuteční 18. – 24. srpna v prostoru KRA (Hranice u Malče, Vysočina) hledáme umělce na mini-rezidence, jejichž náplní bude vytváření dočasných instalací na mysliveckých posedech v okolí.

  Pošlete prosím krátký motivační dopis s nástinem Vašeho možného projektu. Vybereme max. 5 umělců (či skupin), kteří budou mít možnost krátkodobého pobytu v prostorách KRA. Tvůrcům poskytneme kromě ubytování a stravy také náhradu cestovních nákladů, bude jim proplacen použitý materiál a obdrží honorář. Podmínkou je následná účast vybraných umělců na jarním setkání (30. 5. – 1. 6.), při němž proběhne procházka po okolních posedech s diskusí o projektech.

  Čeští myslivci se předloni stali nehmotnou kulturní památkou a od té doby jásají, že jsme první země, kde se něco takového podařilo. Také proto zařazujeme toto téma do našeho kulturního programu. Fenomén myslivectví není jen nevinnou nostalgickou rekonstrukcí tradic jako třeba masopustní průvod, neboť myslivci do značné míry ovlivňují náš vztah k lesní zvěři a k lesům: na jedné straně péče, na druhé hon aneb “výkon práva myslivosti”
  coby vyvrcholení sezóny.

  Zápis mezi památky vyvolal rozporuplné reakce, myslivci ovšem cítí zadostiučinění. Například na stránkách mysliveckého sdružení Podhradí se o zápisu na seznam nemateriálních kulturních statků píše: „Jisté je, že z tohoto počinu budou těžit celé další generace myslivců a kulturní rozměr Myslivosti je nyní nezpochybnitelným argumentem vůči podjatému osočování ze strany ochranářů přírody i zvířat.” V rámci naší akce chceme vytvořit prostor pro dialog, prostor bez vzájemného osočování myslivců a zvířat!

  Podle tzv. hypotézy lovce a farmáře tkví v některých z nás pravěká lovecká minulost natolik hluboko, že se jí nemohou vzdát. Tato hypotéza vysvětluje, že hyperaktivita některých dětí je prý způsobena tím, že si zkrátka jen uchovali více z lovce než ti ostatní, kteří jsou o něco víc farmářští synkové a dcerky. Jakkoliv primitivně tento dualismus může znít, mnozí věří tomu, že lovecká vášeň jim je tak nějak daná a přirozená.

  Myslivci jsou jednou ze skupin, s níž jsme jako na venkově sídlící organizace konfrontováni. Každoročně kolem nás procházejí v řadě, cestou na své lovecké výpravy. Každoročně pořádají veselice v místní hospodě a pojídají přitom své úlovky. Naše zahrada je ale také úkrytem pro srnce, zajíce či koroptve. Rádi bychom nyní zprostředkovali mezikulturní dialog. Co se tedy podívat na fenomén myslivectví z úhlu pohledu lovné zvěře? Či se pokusit vynalézt nový, zvěři přátelský posed? Dále se nabízí ke zpracování: téma kamufláže a práce se skrytostí a maskováním, myslivectví jako folklór a móda, posed jako nástroj, tradice loveckých fanfár, ochrana přírody a péče o zvěř vs. honitba, fenomén trofeje, (de)konstrukce posedu.

  Pište na info@yo-yo-yo.org. Do konce března. Těšíme se!

  Posed6maly

  Posed5maly

  Posed4maly

  Posed3maly

  Posed2maly

  Posed nad Hranicemi

  Posed nad Hranicemi