PROJEKTYprojekty.html
O NÁSo_nas.html
KONTAKTYkontakty.html
DOKUMENTYdokumenty.html
ODKAZYodkazy.html
REZIDENTIrezidenti.html
česky / englishTIK_en.htmlindex.htmlshapeimage_7_link_0shapeimage_7_link_1
KRAVÍNkravin.html
 

“Kabinet vynálezců času”

/ “Time Inventors' Kabinet” [TIK]

Projekt TIK (Time Inventors' Kabinet) bude probíhat v následujících dvou letech ve spolupráci tří hlavních partnerů (OKNO v Bruselu, COL-ME v Bratislavě a ESC ve Štýrském Hradci) a dalších přispěvatelů. Yo-yo je v tomto projektu přidruženým partnerem COL-ME.

 

Záměrem je zorganizovat rozptýlenou výzkumnou a tvůrčí laboratoř. V každém partnerském regionu by se měly rozvíjet body jednotlivých dílen, s ekologickým přístupem (v etymologickém slova smyslu: přístup ke studiu, který bere v úvahu vztahy organismů k sobě navzájem i k jejich fyzickému prostředí a celkovému kontextu) k pozorování vzorců v čase a časových kontrolních systémů.


Tato společná práce bude zkoumat časové vztahy v rámci biologických a okolnostmi podmíněných ekologií, z perspektivy systémové estetiky. V průběhu daného období budeme v našich sdílených laboratořích - s využitím mediální technologie a elektroniky coby výzkumných nástrojů - shromažďovat data z různých ekosystémů. Uměleckým výstupem procesu sběru dat bude vytvoření elektronických rozhraní, využitelných k reinterpretaci těchto dat; cílem je prostřednictvím elektroniky zkoumat poetiku času, problematiku synchronicity a (ne)pravidelnosti.


Vytvořené nástroje použijeme ke generování nových audio a vizuálních děl, rozvíjejících diskurz Eko-času. Nástroje představíme v průběhu řady dílen, na akcích uměleckého rádia, prostřednictvím prezentací, konferencí a výstav. Vznikne také procesuální archiv všech nálezů a výsledků projektu TIK a kritická publikace - záznam a průvodce pro “novém vynalézání ekologického času.


Primární metaforou našeho přístupu jsou “horloge a vent” (větrné hodiny), imaginární časoměřící nástroj ovládaný nepravidelným pohybem větru. Lze jej vnímat jako organismus, který uchvacuje vstupy z různých proudění energie okolo sebe, a ty transformuje ve variabilní rytmy, s nimiž se synchronizuje. Může být poháněn větrem anebo jakýmkoli jiným prouděním.


Prostřednictvím tohoto projektu se snažíme zkoumat nové přístupy k vnímání času a možnosti spolupráce a synchronicity, umožněné přijetím odlišných časových systémů. Budeme zkoumat výstupy, vznikající, když kontrolu nad časem předáme přírodním a ekologickým procesům, algoritmům.


V Praze se v rámci projektu v listopadu 2011 uskuteční výstava-konference s pracovním názvem Re:wind Time: TIK!


http://timeinventorskabinet.org/