O nás

O NÁS

Yo-yo je občanské sdružení, založené v březnu 2009 skupinou umělců, kurátorů a organizátorů. Od roku 2012 má dvě propojené pobočky – Yo-yo urbánní a Yo-yo rurální -, které sídlí v Praze a v Hranicích u Malče.
Yo-yo znamená především:

  • volnou hru s myšlenkami a kódy
  • organizování společných projektů, které narušují hranice mezi disciplínami
  • objevování nových prostorů pro uměleckou tvorbu
  • citlivost k prostředí a reflektování proměnlivých situací okolo nás
  • iniciování a podporu experimentů na pomezí umění, ekologie a médií, a to zejména v rurálním kontextu
  • přípravu rezidenčního prostoru KRA (Kravín Rural Arts), sídlícího pod Železnými horami na Vysočině: místa pro tvorbu, setkávání a diskuse

Slovo yóyo podle wikipedie pochází z filipínského jazyka llokano, anebo z jazyka Tagalog, kde znamenalo v překladu pojď pojď anebo návrat.

Michal Kindernay je intermediální umělec, který pracuje s interaktivními propojeními zvuku, obrazu a dalších vstupů, v prostředí nejen počítačových aplikací pro práci se zvukem a obrazem. Jeho dílo zahrnuje videa, performance, instalace. Mezi jeho nejnovější práce patří Wind*Box.

Magdalena Kobzová je kulturní manažerka, kritička a kurátorka. V letech 2006 a 2007 organizovala Letní dílny (pro 13m3), zkoumající spolupráci a experimentování na pomezí umění, technické a humanitní oblasti. V roce 2009 společně s Yo-Yo týmem Letní dílny v Praze – Bubenči. Pracovala v A4 – Nultém prostoru v Bratislavě. Účastnila se koordinace síťového festivalu Multiplace.

Lenka Dolanová je historička umění, kurátorka a výzkumnice hranic umění, ekologie a (nových) médií. Vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doktorská audiovizuální studia na FAMU. Autorka knihy Dialog s démony nástrojů – Steina a Woody Vasulkovi (NAMU a JSAF, 2011). V letech 2009-2011 pracovala jako redaktorka výtvarné rubriky Kulturního čtrnáctideníku A2. Od roku 2013 působí v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě [OGV].

Gívan Belá je umělec a umělecký ředitel sdružení umělců Okno, jež sídlí v Bruselu a zaměřuje se na propojení umění, médií a ekologie, a člen rurální pobočky Yo-yo, o.s.