NA JINÉ PŮDĚ – PROGRAM KONFERENCE


NA JINÉ PŮDĚ – PROGRAM KONFERENCE & VÝSTAVY
ČTVRTEK 10. 11., 10 – 17 hodin, od 19:30 koncert

I.
Utopie a proměny současných zahrad a zahrádkářů
10:00 – 13:00 hod.

• Gívan Belá – Představení projektu Time Inventors’ Kabinet
• Jan Albert Šturma – Setkání akátu a zubního kartáčku na operačním stole: (velko?)městský vegetační surrealismus (Prezentace ke stažení)
• Petr Gibas – Pražské zahrádkové osady: bohatá minulost, neklidná současnost, nejistá budoucnost
• Miloš Vojtěchovský – Zóny klidu
• Barbara Benish – Art Mill. Center for Sustainable Creativity
• Martina Ivičič – Fantaskný príbeh vzniku umenia „in vivo“

• DISKUSE

13:00 OBĚD

II.
Umělečtí zahradníci a zahradnice z měst (případové studie)
14:00 – 17:00 hod.

• Lorena Lozano (ecoLAB / Laboral, Gijón, Španělsko)
• Polonca Lovšin (KUD Obrat, Ljubljana, Slovinsko) / Beyond a Construction Site, August 2010 – present
• Siiri Kolka (MoKS – center for art and social practice, Mooste, Estonsko)
• Nina Czegledy (Budapešť, Maďarsko) – Zelené umění – Budapešť
• Annemie Maes (Okno, Brusel, Belgie) – Semena a město: ponor do bruselských OpenGreens
• Verena Kuni (Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Německo) – Na otráveném povrchu: spadané ovoce, zkažené rostliny a hraniční hledání potravin (audio stream)


• DISKUSE

19:30   KONCERT Do větru
• Ofer Smilansky & Isjtar Vandebroeck – 2, čtvercoví, potom krychloví
• David Šmitmajer & Jiří Rouš – LUFT – Samolibé disharmonie narušené strukturou svérázných turbulencí

PÁTEK 11. 11., 11:11 – 18:00 hod. 
• 11:11:11   Filip Kavka Smiggels – dílna pomalého pečení

III.
Do větru – umění ekologického času I
Sady, cesty, zahrady
13:00 – 15:00 hod.

• Gívan Belá – Katastrofa & vítr
• Michal Šimonfy – fruitmap.sk (http://www.fruitmap.sk/)
• Jan Freiberg – Starý sad (http://www.starysad.cz/)
• Jiří Zemánek & Tomáš Hrůza – Pilgrim, o.s.
• Miloš Šejn – Zahradničení (http://www.sejn.cz/home/gardening)
• Stadlnova (http://www.stadlnova.net)
- Milota Sidorová – Destinace: Fikce. Tam a zase zpět
- Srdan Ivkovic – Soukromé hranice
- Eva Brániková – Naše utopická zahrada
- Jürgen Rendl – Ztratit se ve Stadlnově
• Kyd Campbell – Zavěšená zahrada (prezentace instalace)


• DISKUSE

15:00 SVAČINA

IV.
Do větru – umění ekologického času II
Semena, hmyz a vítr
15:30 – 17:30 hod.

• Akile Nazli Kaya – Lidé, kteří se snaží zachránit svět (dokumentární film, 2011)

• Hanka Nováková – Chlupatý umělec pod kůrou smrků. Film o kultuře v lese (dokum. film, 2011)
• Polonca Lovšin – Back to the City (video animace, 2011)
• Barbara Benish – Všudypřítomnost (Ubiquity)
• Alexander Prokop – Nano-vrtule
• Jiří Suchánek – SPIN 7 (prezentace instalace)
• Michal Kindernay – Camera altera (prezentace instalace)
• Gert Aertsen – ATKNv2 (prezentace instalace)

 


 

 

VÝSTAVA Odkud vítr vane
10. – 13.11. NOVÁ SCÉNA (Národní 4, Praha)

ATKNv2
Gert Aertsen
Instalace, Voršilská zahrada
ATKNv2 je testovací sestava, zkoumající uchovávání energie, přenášené větrem, a její využití k produkci zvuku. Cílem je v rámci projektu TIK instalovat větrné hodiny, které komunikují přes TIK síť, používají TIK čas, a sdílejí informace nesené větrem.

Camera Altera
Michal Kindernay
Instalace, podesta Nové scény
     Camera Altera je senzorický audiovizuální nástroj, citlivý na světlo, teplotu, vlhkost, zvuk a kvalitu ovzduší, vybavený kamerou, mikrofonem a senzory. Analyzuje prostředí kolem sebe a samostatně pořizuje obrazový a zvukový materiál. Programátorem je Peter Morihladko. Projekt je realizován v rámci grantu SGS v Centru audiovizuálních studií na FAMU, v rámci Nanoskopu a projektu TIK.

Connected OpenGreens database
Annemie Maes
Online databáze, foyer Nové scény
     Projekt Time Inventors’ Kabinet propojuje místní OpenGreens (plochy zeleně) v mezinárodní síť experimentálních zahrad, kde umělci pracují s přírodními procesy. Vynálezci času dokumentují v databázích krásu přírody v datech a klasifikují a archivují zde své poznámky a nálezy.

 

 

Prádelní hodiny
Barbara Huber
Instalace, foyer Nové scény
     Prádlo je obvykle spojované s ženskou neplacenou prací – praní, věšení prádla, žehlení, skládání, uklízení do skříně, jeho používání (a zase znovu). Prádelní hodiny posouvají čas, ovšem zároveň potají reprezentují cyklické pohyby.

 

 

 

 

TIK větrné hodiny (typ Leonardo)
TIK (tým umělců)
Instalace, střecha Nové scény
Prototyp TIK větrných hodin, generující mj. data o rychlosti a směru větru.

SPIN 7
Jiří Suchánek
Zvukový objekt, Voršilská zahrada
     Elektronický, převážně hudební objekt vytváří souzvuky sedmi tónů na základě rychlosti (a nesourodosti) proudění větru v rozdílných místech. Interaktivní hudební kompozici generuje vítr pomocí sedmi větrníků, jejichž senzory neustále vysílají data o aktuálním natočení každého z nich.
     Objekt vznikl za přispění MHMP pro (A)VOID Gallery.

Vítr
Gívan Belá & Yo-yo
Instalace – audiovizuální dokumentace, foyer Nové scény
Dokumentace projektu Vítr, malého festivalu pochodových kapel, hrajících v rytmu větru v Hranicích u Malče.


Vizualizace větru
Kryštof Pešek
podesta Nové scény
     Vizualizace parametrů větru, na základě dat, přicházejících v reálném čase z větrných hodin na střeše Nové scény. Vítr je element, který dominuje celému projektu TIK, a kalkuluje nový – ‘nelineární’ – čas.

Zavěšená zahrada
Kyd Campbell (CA/DE) & Nara Silva das Virgen Merlitz (BR/DE)
Instalace, foyer Nové scény
     Zavěšená zahrada je DIY hydrofonický systém (bez půdy, rostliny žijí ve vodě), umožňující lidem v urbánních oblastech pěstovat rostliny, zkonstruovaný s využitím recyklovaných materiálů. Projekt vychází z open source plánků projektu Window Farms. Po sestavení růstového okruhu je jednoduchá na údržbu.


 

 

 

DÍLNA s Kyd Campbell 8. – 9. 11., 10 – 16 hodin, Nová scéna (šatna kavárny Nona a foyer)

Navštivte nás a pomožte se stavbou Zavěšené zahrady, DIY hydrofonického systému, který budou z recyklovaných materiálů vytvářet Kyd Campbell a Nara Silva das Virgens Merlitz. Ta je součástí výstavy, a po jejím skončení si bude možné adoptovat rostliny a zahradní sestavu. Více informací tu: frontierlab.org a windowfarms.org.

NOČNÍ KURZ ARCHEOLOGIE s botanikem Janem Albertem Šturmou
v sobotu 12. 11. od 21 hodin, sraz na stanici tramvaje Bertramka

Zvu Vás na exkurzi po noční periferii Prahy. Ke spatření budou tmavá nádraží, stepi, savany, křoví, staré továrny a hřbitovy, zahrádkářské kolonie a usedlosti. Pravděpodobné je i rozdělání pokřovního ohýnku. Procházet se bude jihozápadní okraj města, sraz ve 21.00 na stanici tramvaje Bertramka (první zastávka nad Andělem směrem na Řepy).
Předpokládaná trasa: Malvazinky – Vidoule – Kalvárie – Zličín – Krteň – Řeporyje – a dál dle času a chuti, předpokládaný konec: někdy ráno.