Na jiné půdě

Na jiné půdě. Růst v umění, společnosti a kultuře (tik eko-konference #5)

Mezinárodní konference a výstava, organizované v rámci projektu TIK – Time Inventors’ Kabinet / Kabinet vynálezců času, a jako doprovodný program Týdne vědy a techniky.

10. – 11. listopadu Nová scéna (Národní 4, Praha)
DOKUMENTACE ZDE !!! 
PROGRAM ZDE !!!

čtvrtek 10. 11. 10 – 17 hodin

Utopie zahrady. Městské a venkovské zahrady a zelené utopie dneška

Dá se říci, že umění degeneruje, když se blíží zahradničení? (Robert Smithson – A Sedimentation of the Mind: Earth Projects, 1968)

Cílem konference je podívat se na měnící se vztah k půdě a témata růstu a pěstování ve společnosti, kultuře a umění, v městském a venkovském kontextu. Současně se chceme pokusit o zproblematizování často zjednodušujících přístupů k přírodě a přírodnímu, objevujících se v umělecké tvorbě. Právě oblast umění je místem, kde vznikají různé fantazie, jež mají velký vliv na naše vnímání přírody.

Umělecké přístupy se střetnou s pohledem biologa, antropologa, zahradní architektky a guerillové zahradnice, kteří budou společně diskutovat o tématech jako: (městské) zahradničení a zemědělství, transformace městské flory a fauny, utopie zahrady.

Umělci komentují rozpouštějící se hranice mezi přírodním, kulturním a technologickým. Umělecké přístupy jsou často používané jako politický nástroj v praxi utváření či přetváření prostředí. Estetika může v tomto procesu hrát klíčovou roli. Jakým způsobem a za jakým účelem jsou nově vznikající zelené plochy využívané umělci? Do jaké míry jsou vize měst-jako-zahrad a jejich obyvatel v roli zahradníků jen další utopickou fantazií? Jak vypadají aktuální městské formy zahradničení: zelené plochy s otevřeným přístupem (tzv. open greens), guerillové zahradničení, střešní či vertikální zahrady, okrášlovací spolky. Jak se permakulturní procesy odrážení v městském plánování? Jaké jsou nejinspirativnější modely ekologických měst a vesnic?

 

 

 

 

pátek 11. 11.

Do větru. Umění ekologického času

Začínáme v 11 hodin 11 minut a 11 vteřin. Participatorní brunch (snídaňoběd) povede kuchař Filip Kavka Smiggles, který účastníky uvede do radostí pomalého pečení.

Diskuse o ekologickém čase, pomalém jídle, růstu a nerůstu. Prezentace uměleckých projektů – umělci jako zahradníci, včelaři, ovocnáři, zemědělci, pěstitelé, houbaři, kuchaři, bylinkáři, barometři a indikátoři znečištění vzduchu… Své projekty představí Michal Šimonfy (fruitmap.sk), Jan Freiberg (starysad.cz), Juergen Rendl (stadlnova.net), Miloš Šejn a další. Prezentovány budou i dokumentární filmy o farmářích v Turecku (Akile Nazli Kaya) a o zneužívání kůrovců politiky (Hanka Nováková). Umělci také osobně představí instalace, vystavené v prostorách Nové scény (mj. Jiří Suchánek, Gert Aertsen či Kyd Campbell).

VÝSTAVA

Odkud vítr vane (výstava) 10. – 13. 11., Nová scéna (Národní 4, Praha)

Výstava se zaměřuje na umělecká díla, využívající přírodní procesy. Představí instalace, využívající větrnou energii (SPIN 7 Jiřího Suchánka či ATKNv2 Gerta Aertsena), DIY hydrofonickou zahradu Kyd Campbell (vytvořenou společně s účastníky předchozího workshopu), databázi zelených městských ploch Open Greens (Annemie Maes), prádelní hodiny slovenského sdružení Col-me, vizualizace větrných dat (Kryštof Pešek) a další.

Akce se koná v rámci projektu Time Inventors’ Kabinet, podporovaného grantem od European Commission.

Další program:

DÍLNY

8. – 9. 11. proběhne dílna vytváření udělej si sám (DIY) zavěšené hydrofonické zahrady z recyklovaného materiálu, kterou povede Kyd Campbell. Více informací na stránkách projektu Window Farms. Instalace bude součástí výstavy, rostliny si poté bude možné adoptovat. Dílna je otevřená veřejnosti (nutná registrace na info@yo-yo-yo.org) a bude probíhat od 10 do 16 hodin v prostorách Nové scény.

 

 

 

 

 

V sobotu 12. 11. proběhne Kurz noční archeologie s geobotanikem Janem Albertem Šturmou:

Zvu Vás na exkurzi po noční periferii Prahy. Ke spatření budou tmavá nádraží, stepi, savany, křoví, staré továrny a hřbitovy, zahrádkářské kolonie a usedlosti. Pravděpodobné je i rozdělání pokřovního ohýnku. Procházet se bude jihozápadní okraj města, sraz ve 21:00 na stanici tramvaje Bertramka (první zastávka nad Andělem směrem na Řepy). Předpokládaná trasa: Malvazinky – Vidoule – Kalvárie – Zličín – Krteň – Řeporyje – a dále dle času a chutě, předpokládaný konec: někdy ráno. Těším se na setkání, Jan Albert Šturma.

///

Konference bude mít volné pokračování na jaře 2012 na Vysočině, kdy se uskuteční venkovský festival a konference:

Rurální ráje?

Prezentace uměleckých, ekologických a kulturních projektů na Vysočině

Cílem mezinárodního setkání kulturních, uměleckých a ekologických organizací, působících v rurálním kontextu je nabídnout nový pohled na venkov coby útočiště umělců, a představit různé umělecké, ekologické a kulturní iniciativy regionu. Diskuse se bude týkat o dnešním vztahu mezi městským a venkovským prostorem, mj. o proměnlivém vztahu k půdě a prostoru. O tom, co se děje s bývalými zemědělskými usedlostmi, průmyslovými areály, kiny, středisky, kulturáky, farnostmi, odsvěcenými kostely? Jaký smysl a význam měly venkovské umělecké kolonie v minulosti, a jak definují svou roli dnes?

Projekt vzniká s podporou:
European Cultural Foundation
International Visegrad Fund
Magistrát hl. m. Prahy

Spolupráce: Nová scéne Národního divadla

Mediální partner: Artmap.cz